Halvårsrapport arbeidsliv høsten 2010

Implementering av vekst- og sysselsettingsstrategien Europa 2020, arbeidsledigheten i Europa og demografiske utfordringer har stått på den arbeidspolitiske agendaen i høst. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Hovedpunkter fra rapporten:

· Hovedfokus har vært implementering av vekst- og sysselsettingsstrategien Europa 2020. Innholdet i flaggskipinitiativene ”Ungdom på vei” og ”Dagsorden for nye ferdigheter og jobber” er publisert.

· Arbeidsmarkedet har stabilisert seg i Europa i andre halvår av 2010. Ledigheten i euroområdet var 10,1 prosent i oktober, og 9,6 prosent i alle EUs medlemsland samlet. De aggregerte ledighetstallene skjuler imidlertid store forskjeller mellom land, fra 4,4 prosent i Nederland til 20,7 prosent i Spania. Det forventes en svak reduksjon i ledigheten mot 2012, og mange land viser tegn på bedring selv om det europeiske arbeidsmarkedet fortsatt er svekket.

· Belgia overtok formannskapet i EU annet halvår 2010. Belgierne har blant annet hatt fokus på den demografiske utfordringen med flere eldre, behov for grønne jobber, fattigdom blant barn og hjemløshet.  

· Annen gangs konsultasjon om arbeidstidsdirektivet ble publisert i desember.

· Nye utredninger om utsendingsdirektivet.  

· Fortsatt ingen enighet om forslag til diskrimineringsdirektiv eller revidert direktiv om vern av gravide, ammende og mødre som nylig har født.

Les den fullstendige rapporten her.  

 

Til toppen