Utfordrende halvår på justisfeltet

Rapport fra justisrådene Thomas Hansen, Torill Myhren og Astrid Solhaug, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Migrasjonsstrømmer, fremmedkrigere, personvern og håndteringen av ebolautbruddet. Høsten på justis- og innenriksfeltet i EU har vært preget av alvorlige og komplekse temaer. Utfordringene er mange, og de ser ikke ut til å avta i overskuelig fremtid. Justisrådene rapporterer.

Forsideillustrasjon halvårsrapport justis
Foto: European Union 2015

Det er ingen ting som tyder på en snarlig løsning når det gjelder flyktningsituasjonen i Middelhavet. Strømmen av mennesker som legger ut på hasardiøse reiser over havet for å komme til Europa fortsetter. Europakommisjonen forsøker å tenke nytt, men det er vanskelig å få EUs medlemsland og de Schengen-assosierte statene til å bevege seg fra ord til handling. Det er store spenninger innad i Europa, og Norge er blitt en integrert del av denne store utfordringen, både politisk og operativt.

Personvern har stått høyt på agendaen denne høsten, og vil gjøre det også fremover. Den store saken for vår del er rådets behandling av personvernpakken, et todelt lovforslag som vil være Schengen- og EØS-relevant. Digitalisering sees på som en av nøklene til å skape vekst og sysselsetting. Utfordringen er å skape en personvernlovgivning som balanser ønsker om, og behov for, digitalisering og økonomisk vekst opp mot et robust personvern.

Arbeidet med samfunnssikkerhet i unionen tar mer og mer form av helhetlige blikk og kommer høyere på agendaen i egenskap av eget område, ikke som tidligere da man gjerne fikk inntrykk av det «klebet ved» som et appendiks i en diskusjon om et gitt tema. Trygghet for borgerne blir like mye et spørsmål om robuste samfunn og redusert sårbarhet på tvers av sektorer som det er et spørsmål om indre sikkerhet gjennom de tiltak unionen og de Schengen-assosierte land til enhver tid foretar seg gjennom forvaltning av felles yttergrense.

Les rapporten fra justisrådene her.