Krevende vår for miljøet

Halvårsrapport fra miljørådene Marie H. Korsvoll og Knut F. Kroepelien, EU-delegasjonen

Enighet om regelverk for energieffektivisering, men ingen enighet om regler for genmodifiserte organismer. Miljørådene ved EU-delegasjonen rapporterer om miljøsaker våren 2012.

Foto: EC audiovisual services

Enighet om regelverk for energieffektivisering, men ingen enighet om regler for genmodifiserte organismer. Miljørådene ved EU-delegasjonen rapporterer om miljøsaker våren 2012.

EUs miljø- og klimapolitikk ble våren 2012 preget av de utfordrende forberedelsene til FNs toppmøte om bærekraftig utvikling Rio+20 samt usikkerhet om veien videre for EUs karbonmarked.

Hovedpunktene i rapporten er:
-
Lav karbonpris i den europeiske økonomien leder til nasjonale tilleggsvirkemidler for å opprettholde incentiver til lavutslippsteknologi og splid innad i Kommisjonen om felles tiltak
- Ingen enighet i Rådet om dansk kompromissforslag vedrørende utsettingsdirektivet (genmodifiserte organismer)
- Rådet ønsker at det nye miljøhandlingsprogrammet skal omhandle blant annet implementering og et giftfritt miljø, noe som er i samsvar med norsk innspill til Kommisjonens arbeid
- Forslag til forordning om sikkerhet ved offshore olje- og gassaktiviteter ikke EØS-relevant

De miljøpolitiske utviklingstrekkene må forstås på bakgrunn av at EU siden høsten 2008 har vært preget av omstilling og usikkerhet på grunn av økonomiske vanskeligheter, lav oppslutning i folkeopinionen samt energiutfordringer slik som utfasing av atomkraft, omstridt skifergass/olje og importavhengighet.

Generelt viser Europakommisjonen fortsatt forsiktighet med å legge frem nye, konkrete initiativ. De prioriterer kontroll med gjennomføring, strømlinjeforming og forenkling av eksisterende regelverk og videreutvikling gjennom komitéarbeid, fremfor å legge frem forslag som innebærer større omveltninger og risiko for tilbakeskritt.

Du kan lese rapporten fra miljørådene her.

Til toppen