Halvårsrapport om klima- og miljøpolitikk i EU

Rapport fra miljørådene Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim ved EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klimakvotesystemet, biodrivstoff, gjennomgang av avfallsregelverket og forslag om å redusere forbruket av plastbæreposer er blant temaene i halvårsrapporten fra miljørådene ved EU-delegasjonen.

Den økonomiske krisen fortsetter å prege EU. Dette kommer gjerne til uttrykk på miljøområdet i form av en frykt for å pålegge industri og myndigheter «byrder». Illustrasjonsfoto: Morguefile

Klimakvotesystemet, fluorholdige gasser og biodrivstoff er blant klimasakene som har vært på EUs agenda i høst. På miljøområdet har avfall vært mye diskutert det siste halvåret, med gjennomgang av avfallsregelverket, mulig regulering av plastavfall og et forslag om å redusere forbruket av plastbæreposer. Miljørådene Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim ved EU-delegasjonen rapporterer.

Den økonomiske krisen fortsetter å prege EU. Dette kommer gjerne til uttrykk på miljøområdet i form av en frykt for å pålegge industri og myndigheter «byrder», selv på områder hvor det skal være både ressurseffektivitets- og sysselsettingsgevinster å hente.

Høsten 2013 har også vært preget av tidspress for å komme i mål med saker før Europaparlamentet går til valg i slutten av mai. Den sittende Europakommisjonen har i lys av sin avgang til høsten hatt det ekstra travelt med å få ut varslede initiativ og lovforslag.

Det litauiske EU-formannskapet har på en målrettet og systematisk måte oppnådd enighet på flere av sakene som skulle ryddes unna denne høsten, men overlater likevel en mer enn full dagsorden til grekerne som tar over formannskapet på nyåret. Det jobbes på høygir, selv i en tid hvor det miljøpolitiske handlingsrommet forblir relativt smalt.

Les hele halvårsrapporten fra miljørådene ved EU-delegasjonen i Brussel.