Presseinformasjon

Statssekretær Halvorsen deltar på giverkonferanse for flyktninger i Bangladesh

Giverkonferansen arrangeres av FN sammen med EU og Kuwait, og finner sted i Genève 23. oktober. - Vi er dypt bekymret for minoritetsgruppen rohingyaer i Rakhine i Myanmar, og de mange som har flyktet til Bangladesh. De har vært utsatt for store lidelser og har akutte behov for beskyttelse og humanitær bistand, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Målet med konferansen er å mobilisere økt humanitær innsats til flyktningkrisen i Bangladesh. Over 582.000 personer, de fleste fra den muslimske minoriteten rohingya, har ifølge FN flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden 25. august. Flesteparten av flyktningene er kvinner og barn.  

Norge har så langt bidratt med 55 millioner kroner til humanitær innsats i Myanmar og Bangladesh. Ytterligere norsk støtte vil bli annonsert under konferansen.

FN melder om store og akutte behov for husly, helsetilbud, beskyttelse, vann og tilgang til sanitæranlegg. FN har lagt frem en plan for bistandsinnsatsen, der det bes om 434 millioner dollar for å gi nødhjelp til 1,2 millioner flyktninger og fattige lokale i Bangladesh i seks måneder.

Til toppen