Håndbok for dagaktivitetstilbud til personer med demens

En ny nasjonal Inn på tunet-håndbok er et støtte- og oppslagsverk for dagtilbudet som er tilrettelagt for personer med demens, og er utviklet av Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

– Dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til økt livskvaliteten hos personer med demens og deres pårørende. Med denne håndboken legger regjeringen til rette for at Inn på tunet-gårder kan gi et enda bedre tilbud til denne gruppen, sier politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet.

Et samarbeid mellom landbruksnæringen og helse- og omsorgssektoren

Landbruksnæringen og helse- og omsorgssektoren tilbyr dagaktivitetstilbud til personer med demens på rundt førti gårder i Norge. Inn på tunet-gårder blir godkjent etter en rekke krav som sikrer et best mulig tilbud. Tjenestene bidrar til at personer med demens opplever mestring, utvikling og trivsel. Håndboken er et viktig verktøy for Inn på tunet-tilbydere og kommunene som gjør det enkelt å planlegge, etablere og drifte dagaktivitetstilbudet på gårder.  

Inn på tunet-gårder blir godkjent etter en rekke krav som sikrer et best mulig tilbud. Tjenestene bidrar til at personer med demens opplever mestring, utvikling og trivsel. Fra venstre Elin Aarø Strandli fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet, Inn på tunet-tilbyder Margrethe Henden Aaraas, Berit Kvalvaag Grønnestad fra Helsedirektoratet og Marit Strand fra Matmerk.
Inn på tunet-gårder blir godkjent etter en rekke krav som sikrer et best mulig tilbud. Tjenestene bidrar til at personer med demens opplever mestring, utvikling og trivsel. Fra venstre Elin Aarø Strandli fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet, Inn på tunet-tilbyder Margrethe Henden Aaraas, Berit Kvalvaag Grønnestad fra Helsedirektoratet og Marit Strand fra Matmerk. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Til stor nytte for kommunene

Fra og med 2020 skal alle kommuner tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud til personer med demens. Her kan Inn på tunet-gårder være til stor nytte for kommunene og bidra til å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov for gode og tilrettelagte aktivitetstilbud.

Inn på tunet-gårder kan være til stor nytte for kommunene og bidra til å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov for gode og tilrettelagte aktivitetstilbud.
Inn på tunet-gårder kan være til stor nytte for kommunene og bidra til å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov for gode og tilrettelagte aktivitetstilbud. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Styrker kvaliteten på dagens tilbud

I et demensforløp er det viktig med tiltak som ivaretar og stimulerer både hjerne og kropp, og ordninger som Inn på tunet bidrar til nettopp det. Nå skal forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård (2016-2019)» undersøke hvordan et dagtilbud på gård påvirker personer med demens og deres pårørende. Målet er at resultatene fra undersøkelsen vil styrke kvaliteten på dagens tilbud. 

 

Til toppen