Håndbok i militærpsykiatri

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarets sjefspsykiater oberstløytnant Jon Reichelt har utgitt en håndbok i militærpsykiatri. Reichelt er leder for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet, har en doktorgrad i medisin og
er lege med spesialitet i psykiatri. Han har samarbeidet med blant annet sjefspsykolog Håkon Kristiansen og professor Lars Weiseth.

Håndboken er basert på et bredt erfaringsgrunnlag og gir konkrete råd for hvordan man kan forholde seg til alvorlige hendelser og mulige psykiske reaksjoner.

Håndboken henvender seg primært til militære ledere og militært helsepersonell. Den kan også være nyttig for sivilt helsepersonell og andre som kommer i kontakt med soldater eller personell som er trent og forberedt,
men likevel møter påkjenninger i sitt arbeid,  som politi, brann- og redningspersonell.

Boken ble publisert på Fagbokforlaget 7. juni 2016, i forlagets regi.