Maner til handling mot klimaendringene i Arktis

- Vi er her som øyenvitner, for å sende et alvorlig klimabudskap fra Arktis på veien til COP 21 her i Paris i desember. Det var budskapet fra Børge Brende og hans franske kollega Laurent Fabius. I går åpnet de sammen med prins Albert II av Monaco en klimakonferanse der de mante til handling mot klimaendringene.

Brende, Fabius og prins Albert

Utenriksminister Børge Brende sammen med Monacos prins Albert og Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius under konferansen. Foto: Rune Bjåstad, UD

Konferansen «Arctic – The Canary in the Mine» på Maison des Océans samlet en fullsatt sal med over 500 tilhørere. Tema var betydningen av Arktis for de globale klimaendringene. Noen av de fremste norske og franske ekspertene innen polar- og klimaforskning delte av sin kunnskap. 

Sommeren 2014 besøkte de to utenriksministrene Svalbard sammen. Der ble det innledet et samarbeid med sikte på å få en sterk internasjonal avtale under klimakonferansen COP 21 i Paris i desember. - De raske klimaendringene i Arktis er alvorlig og gir et kraftig budskap til COP21, understreket utenriksminister Børge Brende i talen sin. – Vi har mistet halvparten av isen i Polhavet siden 1980-tallet. Dette viser viktigheten av at alle land blir enige om en bindende avtale. 

Målet med konferansen var å øke oppmerksomheten om de alvorlige klimaendringene med utgangspunkt i Arktis, der temperaturøkningen skjer dobbelt så raskt som gjennomsnittlig global temperaturøkning. 

- Norge og Frankrike vil sammen arbeide for å sikre at to-gradersmålet nås. Vi må få til klare forpliktelser om kutt i utslipp av klimagasser. Avtalen må bidra til å bygge det nødvendige globale partnerskapet vi trenger for omlegging til bærekraftige grønne økonomier, sa Brende. 

Etter innledninger fra de to utenriksministrene og prins Albert, deltok alle tre i et panel der det ble åpnet for spørsmål fra salen. Den siste delen av konferansen var viet de faglige fordypningene, der både norske og franske eksperter innen polar- og klimaforskning innledet. Fra Norge deltok direktør ved Norsk polarinstitutt Jan-Gunnar Winther, professor Helge Drange ved Bjerknes-senteret for klimaforskning, forskningsleder Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning, forsker Richard Bellerby ved Norsk institutt for vannforskning (Niva), forhandlingsleder Aslak Brun fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og forsker Knut Alfsen ved Cicero. 

Utenriksministrene Brende og Fabius hadde senere på dagen et eget møte. Her drøftet de det videre samarbeidet om klimaspørsmål og andre aktuelle internasjonale spørsmål. 

Under besøket i Paris benyttet utenriksministeren også anledningen til å ha samtaler med president Hollandes utenrikspolitiske rådgiver Jacques Audibert, OECDs generalsekretær Angel Gurria og Unescos generalsekretær Irina Bokova.

 

Til toppen