Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Handlingsplan for bytransport

Kommisjonen vedtok 30. september sin handlingsplan for bytransport. Her foreslås 20 konkrete tiltak for å hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter til å oppnå en bærekraftig bytransport, rapporterer energi- og samferdselsrådgiver Jonas M. Helseth.

Forslagene fra Kommisjonen vil gjøre Europas byer bedre informert og rustet til å hanskes med utfordringene de står overfor i transportsektoren, uttalte visepresident i Kommisjonen og transportkommissær Antonio Tajani på pressekonferansen 30. september.

 

I tillegg til forslagene om 20 konkrete tiltak for å hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter med å oppnå en bærekraftig bytransport, slår pressemeldingen, fast at 40 prosent av CO2-utslipp og 70 prosent av øvrige utslipp fra veitransportsektoren stammer fra bytransport.

 

Handlingsplanens fulle tekst vil bli tilgjengelig i løpet av kort tid på denne siden. Pressemeldingen samt informasjonsbrosjyren som ble lagt ut på nett 30. september oppsummerer tiltakene som følger:

 

Bedre informasjon

 • Forbedret og mer pålitelig reiseinformasjon
 • Studere lokale regler for tilgang til eksisterende ”grønne/miljøsoner” i EU og vurdere behov for tiltak på EU-nivå

Passasjerrettigheter

 • Frivillige forpliktelser for bytransportsektoren innen passasjerrettigheter
 • Koblinger mellom bytransportpolitikk og eksisterende EU-initiativ på samhørighet, miljø, helse og spesielt for funksjonshemmede ved en inkludering av bytransport i EUs strategi for funksjonshemmede
 • Økt veisikkerhet, spesielt for myke trafikanter, barn og eldre

Bedre planlegging

 • Informasjonsmateriale, treningsprogrammer og andre aktiviteter for å påskynde og fremme utviklingen av bærekraftige bytransportplaner fra lokale myndigheters hold
 • Utarbeidelse av veiledningsdokumenter på viktige aspekter ved slike lokale handlingsplaner: varedistribusjon i byer og intelligente transportsystemer (ITS)
 • Optimalisere bytransporten for effektiv integrering, interoperabilitet og sammenkobling av de ulike transportnettverkene

Grønnere transport

 • Støtte til forskning og demoprosjekterlav- og nullutslippskjøretøy og alternative drivstoff
 • Sette opp en internettguide med informasjon om rene og energieffektive kjøretøy
 • Diskutere med medlemslandene hvorvidt energieffektiv kjøring kan inkluderes i kjøreopplæringen
 • Oppmuntre trafikkantene til endrede og mer miljøvennlige reisevaner 

Erfaringsdeling

 • Gjøre tilgjengelig harmoniserte statistikker og fasilitere utveksling av informasjon og erfaringer – blant annet om bompengeordninger – også for og med EUs naboland
 • Sette opp en database med oversikt over best practice innen bytransport i Europa samt over relevante finansieringsinstrumenter og opplæringsverktøy

Finansiering

 • Optimalisere av EUs finansieringskilder for bærekraftig transport, deriblant offentlig-privat samarbeid (OPS)
 • Vurdere fremtidige finansieringsbehov
 • Studere effektiviteten og effekten av ulike veiprisingssystemer innen bytransporten i Europa
 • Videre støtte til programmer for økt offentlig oppmerksomhet rundt problemstillinger innen bytransport, som den nylig avsluttede Mobility Week.

Tiltakene skal iverksettes i løpet av den kommende fireårsperioden, og Kommisjonen vil gjøre en vurdering av fremgangen i 2012 med hensyn til behovet for videre tiltak.

 

Vurdering

Flere medlemsland og lokale/regionale myndigheter har vært skeptiske til å la Kommisjonen få ansvar for utarbeiding av lovverk på et så lokalt anliggende som organiseringen av bytransport, jf. det såkalte subsidiaritetsprinsippet. Dette kom ikke minst frem i høringsfasen ifm. grønnboka om bytransport av 25. september 2007.

Europaparlamentet (EP) vedtok dessuten i juli 2008 en resolusjon som ba Kommisjonen unngå å foreslå lovverk som ”kan begrense den lokale fleksibiliteten som er nødvendig for å løse mobilitetsproblemer”.

Samferdselsdepartementet ga 12. mars 2008 sitt innspill til høringen om KOMs grønnbok. Innspillet ligger vedlagt.

 

EU-delegasjonen vil komme tilbake med mer informasjon om videre behandling, reaksjoner, mv. på handlingsplanen på et senere tidspunkt.

Kommisjonen vedtok 30. september sin handlingsplan for bytransport. Her foreslås 20 konkrete tiltak for å hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter til å oppnå en bærekraftig bytransport, rapporterer energi- og samferdselsrådgiver Jonas M. Helseth.

Forslagene fra Kommisjonen vil gjøre Europas byer bedre informert og rustet til å hanskes med utfordringene de står overfor i transportsektoren, uttalte visepresident i Kommisjonen og transportkommissær Antonio Tajani på pressekonferansen 30. september.

 

I tillegg til forslagene om 20 konkrete tiltak for å hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter med å oppnå en bærekraftig bytransport, slår pressemeldingen, fast at 40 prosent av CO2-utslipp og 70 prosent av øvrige utslipp fra veitransportsektoren stammer fra bytransport.

 

Handlingsplanens fulle tekst vil bli tilgjengelig i løpet av kort tid på denne siden. Pressemeldingen samt informasjonsbrosjyren som ble lagt ut på nett 30. september oppsummerer tiltakene som følger:

 

Bedre informasjon

 • Forbedret og mer pålitelig reiseinformasjon
 • Studere lokale regler for tilgang til eksisterende ”grønne/miljøsoner” i EU og vurdere behov for tiltak på EU-nivå

Passasjerrettigheter

 • Frivillige forpliktelser for bytransportsektoren innen passasjerrettigheter
 • Koblinger mellom bytransportpolitikk og eksisterende EU-initiativ på samhørighet, miljø, helse og spesielt for funksjonshemmede ved en inkludering av bytransport i EUs strategi for funksjonshemmede
 • Økt veisikkerhet, spesielt for myke trafikanter, barn og eldre

Bedre planlegging

 • Informasjonsmateriale, treningsprogrammer og andre aktiviteter for å påskynde og fremme utviklingen av bærekraftige bytransportplaner fra lokale myndigheters hold
 • Utarbeidelse av veiledningsdokumenter på viktige aspekter ved slike lokale handlingsplaner: varedistribusjon i byer og intelligente transportsystemer (ITS)
 • Optimalisere bytransporten for effektiv integrering, interoperabilitet og sammenkobling av de ulike transportnettverkene

Grønnere transport

 • Støtte til forskning og demoprosjekterlav- og nullutslippskjøretøy og alternative drivstoff
 • Sette opp en internettguide med informasjon om rene og energieffektive kjøretøy
 • Diskutere med medlemslandene hvorvidt energieffektiv kjøring kan inkluderes i kjøreopplæringen
 • Oppmuntre trafikkantene til endrede og mer miljøvennlige reisevaner 

Erfaringsdeling

 • Gjøre tilgjengelig harmoniserte statistikker og fasilitere utveksling av informasjon og erfaringer – blant annet om bompengeordninger – også for og med EUs naboland
 • Sette opp en database med oversikt over best practice innen bytransport i Europa samt over relevante finansieringsinstrumenter og opplæringsverktøy

Finansiering

 • Optimalisere av EUs finansieringskilder for bærekraftig transport, deriblant offentlig-privat samarbeid (OPS)
 • Vurdere fremtidige finansieringsbehov
 • Studere effektiviteten og effekten av ulike veiprisingssystemer innen bytransporten i Europa
 • Videre støtte til programmer for økt offentlig oppmerksomhet rundt problemstillinger innen bytransport, som den nylig avsluttede Mobility Week.

Tiltakene skal iverksettes i løpet av den kommende fireårsperioden, og Kommisjonen vil gjøre en vurdering av fremgangen i 2012 med hensyn til behovet for videre tiltak.

 

Vurdering

Flere medlemsland og lokale/regionale myndigheter har vært skeptiske til å la Kommisjonen få ansvar for utarbeiding av lovverk på et så lokalt anliggende som organiseringen av bytransport, jf. det såkalte subsidiaritetsprinsippet. Dette kom ikke minst frem i høringsfasen ifm. grønnboka om bytransport av 25. september 2007.

Europaparlamentet (EP) vedtok dessuten i juli 2008 en resolusjon som ba Kommisjonen unngå å foreslå lovverk som ”kan begrense den lokale fleksibiliteten som er nødvendig for å løse mobilitetsproblemer”.

Samferdselsdepartementet ga 12. mars 2008 sitt innspill til høringen om KOMs grønnbok. Innspillet ligger vedlagt.

 

EU-delegasjonen vil komme tilbake med mer informasjon om videre behandling, reaksjoner, mv. på handlingsplanen på et senere tidspunkt.

Til toppen