Handlingsplan for kollektivtransport legges fram første halvår 2014

- Regjeringen har store ambisjoner for kollektivtransporten. På dette området er regjeringsplattformen så omfattende at det er nødvendig med mer tid for å gjøre ferdig handlingsplanen for kollektivtransport. Vi legger opp til å presentere planen i løpet av første halvår 2014. Dette sikrer at punktene i regjeringsplattformen blir tatt hensyn til på en god måte i handlingsplanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Regjeringen har store ambisjoner for kollektivtransporten. På dette området er regjeringsplattformen så omfattende at det er nødvendig med mer tid for å gjøre ferdig handlingsplanen for kollektivtransport. Vi legger opp til å presentere planen i løpet av første halvår 2014. Dette sikrer at punktene i regjeringsplattformen blir tatt hensyn til på en god måte i handlingsplanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I forbindelse med at stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram våren 2013, varslet regjeringen Stoltenberg II at en handlingsplan for kollektivtransport skulle presenteres i løpet av 2013.

- Regjeringen Solberg har et noe annet syn enn de rødgrønne på hvordan kollektivtransportutfordringene skal løses. Samferdselsdepartementet trenger derfor mer tid til å gjøre handlingsplanen, sier samferdselsministeren.

 

Til toppen