Handlingsplan mot antibiotikaresistens

FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk har publisert en fireårig handlingsplan mot antibiotikaresistens og antibiotikabruk i mat og landbruket.

Økt bruk av antibiotika hos dyr og mennesker har bidratt til en økning av antall sykdomsfremkallende bakterier som er resistente mot antibiotika. FAOs handlingsplan skal styrke nasjoners arbeid for nasjonale strategier mot antibiotikaresistens og antibiotikabruk i mat og landbruk innen midten av 2017.

I handlingsplanen "FAO action plan on antimicrobial resistance 2016-2020" peker FAO på viktigheten av å formidle kunnskap om utfordringer ved antibiotikaresistente bakterier og fremme et forsvarlig bruk av antibiotika i landbruket. Organisasjonen foreslår også å styrke nasjonale kapasiteter for overvåking og oppfølging, samt sterkere kontroll av antibiotikaresistens og antibiotikabruk i landbruket.

Til toppen