Handlingsplanen for 2030-agendaen krever tettere samarbeid

Lederen for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), Frederick Musiiwa Makamure Shava, peker på at handlingsplanen for 2030-agendaen krever tettere og mer samarbeid mellom partene og på tvers av alle FN-organisasjonene.

Denne uken deltok representanter fra FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, Verdens matvareprogram (WFP) og Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) på et møte i Roma. I følge Shava er FN-systemet nødt til å utnytte kompetansen og fortrinnene for å sikre samhold og unngå dobbeltarbeid i gjennomføringen av handlingsplanen for 2030-agendaen. FAOs Generaldirektør José Graziano da Silva vektla at FNs mat og landbruksorganisasjon ser viktigheten av et tettere samarbeid med resten av FN-systemet, spesielt mellom FAO, WFP og IFAD. Sammen har de tre organisasjonene utarbeidet et dokument med veiledere for videre samarbeid når det gjelder handlingsplanen, og vil i felleskap presentere dokumentet før utgangen av året. 

Til toppen