Håndtering av gradert informasjon

Gjennom oppslag i media i dag kan man få inntrykk av at Forsvarsdepartementet ønsker å begrense ytringsfriheten til ansatte i Forsvaret. Dette er ikke riktig. Tvert i mot har både forsvarsministeren og forsvarssjefen oppfordret til mer debatt og deltakelse fra ansatte i diskusjonen om Forsvaret.

Brevet fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben, som det refereres til i VG i dag, dreier seg imidlertid om noe annet; nemlig håndtering av sikkerhetsgradert informasjon.

Sikkerhetsloven beskriver at dersom det i noen grad kan medføre skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende, skal dokumentet graderes med sikkerhetsgraden «Begrenset». Når et dokument må sikkerhetsgraderes, stiller sikkerhetsloven klare regler for hvordan informasjonen skal beskyttes.

Ingen ansatte som får tilgang på denne type informasjon kan gi denne informasjonen videre, verken til andre privatpersoner eller til media. Det har den senere tid likevel vært eksempler på at dette skjer. Forsvarsdepartementet fant det derfor nødvendig å minne om hvilke regler som gjelder for håndtering av gradert informasjon. En slik påminnelse har også gått internt i Forsvarsdepartementet.

Dette dreier seg altså ikke om ytringsfrihet eller manglende vilje til å ta vanskelige debatter. Det dreier seg om at vi alle må respektere de lover og regler som samfunnet har laget for håndtering av denne typen informasjon. Disse reglene gjelder for hele forvaltningen og andre virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven.

Til toppen