Håndverkerpatruljer sikrer vedlikehold av kulturminner

EØS-midlene

Utstyrt med verktøy og materialer reiser de rundt for å inspisere og reparere kulturhistoriske bygg og monumenter. «Patruljene» rulles nå ut i Slovakia. Riksantikvaren og Forsvarsbygg deltar og vil ta med seg inspirasjon hjem til Norge.

Tilstanden til bygget vurderes. Foto: Peter Kling

I dag brukes mange historiske bygninger aktivt som grunnlag for kunnskap, opplevelser, sysselsetting og verdiskaping både lokalt og regionalt. Bygningene er avhengig av godt og jevnlig vedlikehold. Dette er utgangspunktet for et prosjekt Norge finansierer i Slovakia gjennom EØS-midlene.

Inspirasjonen er hentet fra det nederlandske systemet «Monumentenwacht» hvor private og offentlige aktører samarbeider om å gi eiere av historiske bygg tilbud om enkelt tilsyn og vedlikehold.

God kulturminneforvaltning

– Tanken er å se om nederlandske erfaringer også kan passe i Slovakia. Det handler også om god kulturminneforvaltning: ved å utbedre mindre skader nå kan man unngå større reparasjoner senere, sier Harald Ibenholt i Riksantikvaren.

I tillegg til Riksantikvaren er Nasjonale Festningsverker i Norge med i prosjektet.

– Det finnes ikke noe tilsvarende system i Norge. Prosjektet kan gi nyttige erfaringer, sier Ibenholt.

     Les mer: Besøk prosjektets hjemmeside

Tre team med eksperter og håndverkere har reist rundt i Slovakia til nå. Med på veien har de nødvendige materialer og utstyr for å gjennomføre små reparasjoner. Fokus er utvalgte offentlige bygninger. Ekspertene lager også tilstandsrapporter om skader og gir anbefalinger om vedlikehold. Målet er å gjøre undersøkelsene årlig.

Håndverkerne utfører enkelt vedlikehold og reparasjoner når de kommer på inspeksjoner. Foto: Peter Kling

Positive tilbakemeldinger

– Så langt har prosjektet blitt positivt mottatt av både fagmiljøer og eiere. I dagens samfunn har man mindre og mindre tid til å vedlikeholde selv – man setter derfor pris på faglig hjelp og rådgivning. Profesjonelle håndverkere og arkitekter kan gi råd og veiledning og bevisstgjøre folk på hvorfor det er positivt å bruke tradisjonelle metoder i vedlikeholdsarbeidet, sier Pavol Izvolt i Monuments Board som driver prosjektet fra slovakisk side.

 I følge Izvolt ble det gjennomført 44 tilstandsrapporter i 2014 og flere små vedlikeholdsarbeider.

– Nå ser vi på måter vi kan bygge videre på programmet for eksempel gjennom sponsormidler, eller samarbeid med næringslivet, avslutter Pavol Izvolt.

Mer informasjon

Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene med i overkant av 800 000 euro.

EØS-midlene er Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa og bidrar også til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Riksantikvaren er partner i flere prosjekter og programmer.

     Les mer: Riksantikvarens arbeid med EØS–midlene

 

Til toppen