Historisk arkiv

Har ikke godkjent salg av norske F-5 fly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har ikke godkjent salg av 15 F-5 fly. Departementet har heller ikke hatt saken til behandling.

Pressemelding

Nr.: 57/2006
Dato: 20.11.06

Har ikke godkjent salg av norske F-5 fly

Forsvarsdepartementet har ikke godkjent salg av 15 F-5 fly. Departementet har heller ikke hatt saken til behandling.

Forsvaret har myndighet til å forberede et eventuelt salg etter klare instrukser og retningslinjer. Forsvarets avhendingsprosjekt har ansvar for å avhende overflødig forsvarsmateriell.

Avhendingen skal foregå i henhold til reglene i den statlige normalinstruksen. En eventuell eksport skal følge reglene for eksportkontroll, og før jagerflyene kan eksporteres må det være godkjent av Utenriksdepartementet.

- Det gjelder klare regler for all norsk våpeneksport, og selvfølgelig også i denne saken. Det er tre klare forutsetninger som må på plass før et eventuelt salg kan bli godkjent: Eksportlisens, sluttbrukererklæring og en godkjenning fra amerikanske myndigheter, sier statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet.

Til toppen