Norge ber om øyeblikkelig stans i kamphandlingene i Aleppo

- Kampene i Syria og ikke minst i Aleppo har den siste tiden ført til at sivilbefolkningen utsettes for nye grusomheter. Det er nå avgjørende at partene respekterer humanitærretten og gir FN og andre hjelpeorganisasjoner tilgang til de nødlidende, sier utenriksminister Børge Brende

FNs spesialutsending Staffan de Mistura suspenderte i dag et møte i den humanitære arbeidsgruppen for Syria. Bakgrunnen er at kampene på bakken i Aleppo gjør det umulig for humanitære aktører å nå frem til de beleirede delene av byen med nødhjelp. Dette har vært situasjonen siden begynnelsen av august.

- I første omgang må vi nå få på plass en humanitær våpenhvile på 48 timer, slik FN har bedt om. Fra norsk side støtter vi EUs krav om en slik våpenhvile. Russland og andre parter må sikre at en slik pause innføres med umiddelbar virkning, sier Brende. 

FN står rede til å levere nødhjelp, men det er rett og slett for farlig å ta seg frem til områder som Aleppo. FNs sikkerhetsråd og regionale aktører må sikre at nødhjelpen når frem til sivilbefolkningen, og at de politiske forhandlingene gjenopptas.

Til toppen