Haugen Fjeldstad nytt styremedlem i Petoro AS

Det er avholdt generalforsamling i Petoro AS. Petoro AS ivaretar statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel på vegne av staten.

Trude Haugen Fjeldstad ble på generalforsamlingen valgt som nytt styremedlem i Petoro AS. Siden 2012 har Haugen Fjeldstad vært styresekretær og leder av konsernsjefens sekretariat i Statkraft SF. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Plaine de I’Ain Power SAS, senior gass ansvarlig i Statkraft og porteføljeforvalter for gass i Norsk Hydro ASA.

Styret i Petoro AS har nå følgende sammensetting:

Gunn Wærsted - styreleder

Hilde Myrberg - nestleder

Per Arvid Schøyen - medlem

Per-Olaf Hustad - medlem

Trude Haugen Fjeldstad - medlem

Marit Ersdal - representant for de ansatte

Lars Kristian Bjørheim - representant for de ansatte

Til toppen