Hauglie settestatsråd for Helleland

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Anniken Hauglie som settestatsråd for statsråd Linda Hofstad Helleland.

Oppnevningen gjelder ved ansettelse av nytt barneombud, der statsråd Helleland på grunn av sitt vennskap og tilknytning til en av søkerne er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.

Til toppen