Hauglie settestatsråd for Helleland

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Anniken Hauglie som settestatsråd for statsråd Linda Hofstad Helleland.

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Anniken Hauglie som settestatsråd for statsråd Linda Hofstad Helleland. Oppnevningen gjelder ved behandling av saker der Dora AS er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken, og Linda Hofstad Helleland på grunn av sitt vennskap med Dora AS’ advokat Harald Ellefsen er inhabil, eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.