Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Havet som nasjonal og global prioritet

Statsministerens tale ved lanseringen av planene for å bygge et verdensledende havsenter på Fornebu, i regi av REV Ocean og Aker.

                                                                                       Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,

I Norge har vi levd av havet i all tid. Bærekraftig bruk av havressursene er selve grunnlaget for den norske velferden.

Vi har vist at med en helhetlig forvaltning er det mulig å høste store rikdommer. Samtidig som vi sikrer balansen i økosystemet og verner sårbare områder.

Vi er gode på hav. Og det har vi tenkt å fortsette med.

Gjennom generasjoner har nordmenn sett mot havet. Havnæringene har bidratt til teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge.

Havnæringene har kunnskapsrike ansatte, sterke enkeltselskaper og dyktige forskningsmiljøer.

Målet er at Norge skal bli best på hav. Da må vi utnytte våre fortrinn og bygge videre på kunnskapen og erfaringene.

Vi vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke. Samtidig skal vi stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer.

Norge bruker nå dobbelt så mye på næringsrettet forskning og innovasjon som i 2013.

Vi har fått på plass tre havkatapulter. Det er nye testsentre hvor bedrifter, gründere og forskere fra hele landet kan prøve ut sine ideer.

Verdenshavene er under press på grunn av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien krever at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte. Og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv.

I regjeringen jobber hele seks departementer tett sammen om dette.

Det er ikke bare regjeringen som tenker helhet. Det gjør også næringen.

Aker – et av våre eldste flaggskip – er verdensledende innen alt fra olje og gass til havvind og oppdrettsteknologi.

Ambisjonen om å samle kunnskapsmiljøer knyttet til forvaltning, skipsfart, havbruk, forskning og interesseorganisasjoner under ett tak, gjenspeiler den mentaliteten vi trenger.

Jeg vil skryte av Kjell Inge Røkke som har tatt initiativet til denne satsingen.

Rene og sunne hav som høstes bærekraftig er en forutsetning for vår nasjonale velferd – og for å nå FNs bærekraftmål.

Havet rommer svaret på de fleste av vår tids store utfordringer – fra sult til sykdom.

Derfor har jeg fått med meg tolv av verdens ledere i et høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi.

Vi vil bruke vår innflytelse som ledere til å skape internasjonal forståelse for at havet må brukes bærekraftig. Slik at også fremtidens generasjoner kan få glede av havets ressurser.

Skal vi nå dette målet, trenger vi kunnskap.

Vi skal jobbe internasjonalt for at kunnskap blir lagt til grunn for forvaltningen av havet.

Havet trenger at helhetlig forvaltning blir regelen, og ikke unntaket.

Havet trenger også de store kreftene som slippes løs hvis vi får utløst næringslivets potensiale.

Derfor støtter Norge og norske miljøer havplattformen til FNs Global Compact.

Der deltar også Aker og andre bedrifter som har skjønt at grønne løsninger ikke gir røde tall.

Vi trenger møteplasser for verdensledende kunnskap om havet. Og vi trenger nye verksteder for innovasjon – der både kunnskap og innovasjon kan deles.

Et hovedkontor for verdenshavene vil samle toppnivåkompetanse fra hele verden under ett tak.

Det vil bidra til flere bærekraftige løsninger for bruken av havets ressurser i fremtiden.

Det er bra for Norge. Og det er bra for verden.

Lykke til!

Til toppen