27 land til Norge på Havnestatskonferansen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Internasjonal storsamling i Haugesund.

Sjøfartsdirektoratet er denne uken vertskap for en stor
internasjonal havnestatskonferanse, med deltakere fra 27 land, i
Haugesund. Konferansen ble i dag åpnet av statssekretær Dilek Ayhan (H) fra Nærings- og fiskeridepartementet samt sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

– Regjeringen er opptatt av at det jobbes kontinuerlig med sikkerhet innen maritim næring. Havnestatssamarbeidet internasjonalt er således en viktig del av dette arbeidet, sa statssekretær Dilek Ayhan (H) i forbindelse med åpningsseremonien i Haugesund mandag.


Også sjøfartsdirektøren var med å ønske delegatene velkomne til Norge og Haugesund. Også han trakk frem viktigheten av kontrollarbeidet.
-Kontroll av utlandsregistrerte skip som eksempelvis anløper Norske havner er en del av dette havnestatssamarbeidet. Ved å ha fokus på å få tatt de skipene som er i dårlig forfatning, og som på den måten utgjør en sikkerhetsrisiko, så bidrar dette samarbeidet til økt sjøsikkerhet, sier
sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Over 18.000 inspeksjoner i året

Årlig gjennomføres 18.000 inspeksjoner i havnestatsområde Paris MoU. Område består av 27 medlemsland (kyststater i Europa, Canada og Russland). Årlig samles medlemslandene, samt observatører fra EU-kommisjonen og andre relevante organisasjoner, til møte for å diskutere
virkemidler for økt sikkerhet. I år er de samlet en hel uke i Haugesund.


– Komitemøte som nå skal arrangeres i Haugesund er det øverste organet i Paris MoU, og er således et viktig møte å være vertskap for. Foruten utveksling av erfaringer knyttet til havnestatskontroller så vil en også diskutere mulige kampanjer, sier Alf Tore Sørheim som leder
inspeksjonsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet.