Hedret veteraner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fredag 30. oktober ble veteraner som tjenestegjorde i Bosnia på 90-tallet hedret med medaljer for sin innsats.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide talte under medaljemottakelsen i Fanehallen på Akershus festning i Oslo 30. oktober 2015.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide talte under medaljemottakelsen i Fanehallen på Akershus festning i Oslo 30. oktober 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

I alt 34 personer mottok Forsvarets innsatsmedalje for jobben de gjorde i UNPROFOR-operasjonen i Bosnia-Hercegovina i april 1994. Den norske sanitetsgruppa NORMEDUNIT, en del av kompaniet NORMEDCOY, evakuerte 285 pasienter og 21 pårørende fra et utbombet sykehus i byen Gorazde. Evakueringen ble gjennomført under særdeles dramatiske omstendigheter, hvor 32 pasienter var drept og gjenlevende pasienter lå spredt i sykehusruinene. Samtidig ble det skutt fra stridsvogner og bombekastere mot sykehuset. 

I tillegg til medaljene som ble utdelt i dag, ble oberstløytnant Kåre Emil Brændeland den 8.mai i fjor tildelt landets høyeste dekorasjon, krigskorset med sverd, for sin heltedåd under denne operasjonen. Og i år på samme dag, ble løytnant Amund Berg, Kåres nestkommanderende under operasjonen, hedret med tildelingen av St. Olavs medalje med eikegren.

- Denne hendelsen som ligger over 20 år tilbake i tid, hadde mange glemte helter. Den hadde 36 helter som alle hadde et uendelig sterkt ønske om å redde liv, så sterkt at de satte sitt eget liv i stor fare. I dag har vi vært samlet for å takke og hedre den troppen som sammen tok del i en av de største heltedådene i norsk historie, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Mer fakta om operasjonen og veteranenes egne historier kan du lese her: https://itjenestefornorge.no/operasjoner/un-protection-force-unprofor

Forsvarets innsatsmedalje

Forsvarets innsatsmedalje er en norsk militær medalje og tildeles av forsvarssjefen. Forsvarets innsatsmedalje kan tildeles norsk og utenlandsk militært personell som har deltatt i farefulle og spesielle operasjoner og kamphandlinger. Personen må ha utmerket seg ved tapperhet og mot, eller særlig stridsrelatert innsats, ut over det som normalt kreves.