Heidi Kvalvåg utnevnt til avdelingsdirektør

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Heidi Kvalvåg, Oslo, er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Kvalvåg er 46 år og er Master of Science fra NTNU. Kvalvåg skal være avdelingsdirektør i Post- og teleseksjonen i Luft-, post- og teleavdelingen.

Hun er i dag seksjonsleder i Norges vassdrags- og energidirektorat, og har tidligere jobbet i Siemens og Telenor.

Post- og teleseksjonen har ansvaret for blant annet rammevilkår for post- og televirksomhet, lov- og forskriftsarbeid og etatsstyring av Nkom og internasjonalt samarbeid på post- og teleområdet.