Heidi tar tempen på Europa

- Europakommisjonens database for helseinformasjon i Europa er en flott og brukervennlig portal. Jeg anbefaler den både til kollegaer og andre som er interessert i europeisk helsestatistikk, forteller råd for helse- og mattrygghet, Heidi Langaas.

Dersom du ønsker å vite mer om status i Europa for levealder, dødelighetsprosent for ulike sykdommer, hva som forårsaker sykdom, ulike sjeldne sykdommer, for å nevne noe, kan man konsultere Europakommisjonens helseportal som ved en tilfeldighet har fått samme navn som EU-delegasjonens råd for helse- og mattrygghet nemlig Heidi. Ofte er Norge med i statistikken.

Informasjon om enkeltland, regioner og helsesystemer er også å finne i portalen. Den har også gode illustrasjoner i form av blant annet grafer, kart og tabeller som indikerer også blant annet tidslinjer.

Brukervennlig
Portalen er basert på tall fra EUs statistikkontor Eurostat hvor EFTA sitt statistikkontor også bidrar med statistikk, fra blant annet Norge.

- Portalen er mest nyttig for de som jobber med helseforvaltning og helseforskning i Europa, men den er svært brukervennlig og kan derfor være interessant for eksempelvis journalister som ønsker å vite mer om helse i Europa, sier Heidi Langaas.     

Heidi-portalen henter også tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som har tall fra hele verden. Dette bidrar til at man kan se den europeiske helsesituasjonen i sammenheng med resten av verden.

Til toppen