Heier på gründerne i landbruket

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug presenterte nye omsetningstall for lokalmat, samt gründermeldingen, Garden som ressurs – marknaden som mål, på Matmerks Fagdag.

De siste 12 månedene har salget av lokal mat og drikke i dagligvarehandelen nådd nesten 4,2 milliarder. En økning på 10,3 prosent fra samme periode i fjor. Regjeringens mål, presentert i Gründermeldingen, er en lokalmatomsetning på 10 milliarder innen 2025.

Regjerningen ønsker å legge til rette for flere bønder som kan leve av gårdens ressurser. Ikke alle har mulighet til å satse på stordrift, og lokal matproduksjon er en vei å gå, også for små gårder som ønsker flere ben å stå på.

Gjennom Utviklingsprogrammet for Lokalmat og grønt reiseliv er det i 2015 satt av 100 millioner kroner for å styrke innovasjonen i landbruket. Programmet ledes av Innovasjon Norge, og er en del av Jordbruksoppgjøret.

Å starte videreforedling av råvarene stiller nye krav til bøndene. Ikke bare må de lære seg mer om selve matproduksjonen.  Markedsføring, distribusjon og salg er også viktige suksessfaktorer. Her kan matprodusentsamarbeid være til stor hjelp. Det er Rørosmat og Gudbrandsdalsmat gode eksempler på.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug presenterte nye omsetningstall for lokalmat, samt gründermeldingen, Garden som ressurs – marknaden som mål, på Matmerks Fagdag. Foto: Landbruks- og matdepartementet