Historisk arkiv

Helen Bjørnøy ny fylkesmann i Buskerud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Helen Bjørnøy er i statsråd i dag utnevnt til ny fylkesmann i Buskerud.

Helen Bjørnøy er i statsråd i dag utnevnt til ny fylkesmann i Buskerud.

-  Helen Bjørnøy vil fylle stillinga som ny fylkesmann i Buskerud på ein svært god måte. Bjørnøy utmerkar seg med svært brei og god kompetanse, i tillegg til eit sterkt samfunnsengasjement. Ho er kunnskapsrik og har gjennom politiske verv og lokal forankring god kjennskap til fylket Buskerud, seier Fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud. 

Helen Bjørnøy (f. 1954) har dei siste fem åra vore Generalsekretær i Plan Norge. Ho har tidligare vore miljøvernminister (2005–07 ), generalsekretær i Kirkens Bymisjon og var og høgskulelektor/førstelektor på Lovisenberg diakonale høgskole i 8 år.

Bjørnøy har også hatt ei rekke ulike verv, både i politikk, verksemder, og frivillig sektor. Ho har vore nestleiar i Nei til EU, vore medlem av pressens Faglige Utvalg (PFU) og har hatt verv i SV.

Helen Bjørnøy har blitt tildelt prisen ”Kunsten å lede” og Rettferdighetsprisen.

Bjørnøy etterfølger Kirsti Kolle Grøndal som fylkesmann i Buskerud. Utnevninga gjeld for ein åremålsperiode på seks år.

 
Statsråd Rigmor Aasrud saman med nyutnevnt fylkesmann Helen Bjørnøy. (FAD)
Til toppen