Presseinformasjon

Helgesen til Bergen

EØS/EU-minister Vidar Helgesen besøker Bergen 2. juni 2015.

Under besøket skal statsråd Helgesen holde   åpningstalen på Norges handelshøyskoles vårkonferanse, med tittelen «En   verden i forandring. Norsk utenrikspolitikk i en geopolitisk og økonomisk   brytningstid».  

Helgesen skal også delta på et seminar i regi av  Christian Michelsens institutt med tittelen «Jobs for the Poor: The Role of  Private Sector Development».

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Til toppen