Helgesen møtte EU-politikere i Brussel

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Statsråd Vidar Helgesen var 2. og 3. desember i Brussel. I tillegg til å delta på statsminister Erna Solbergs program, hadde han en rekke egne møter med EU-parlamentarikere og kommissærer.

Europakommisjonens visepresident og kommissær for digital dagsorden, Neelie Kroes, var blant EU-politikerne Vidar Helgesen møtte da han var i Brussel nylig. Foto: Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

– EU ser på Norge som en del av det europeiske fellesskapet. De lytter til Norge når vi kommer med innspill på områder der Norge ligger langt fremme, som energifeltet og digital agenda, sier Helgesen.

Helgesen var med i følget da statsminister Erna Solberg tirsdag møtte Europakommisjonens president José Manuel Barroso og presidenten for det europeiske råd, Herman Van Rompuy. Senere på dagen hadde han en rekke egne møter i Kommisjonen og Europaparlamentet.

Først på programmet sto et møte med EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering, László Andor. Helgesen og Andor diskuterte den økonomiske krisen og den høye arbeidsledigheten i Europa, samt hvordan krisen har påvirket den sosiale situasjonen i europeiske land. Videre var arbeidsmobilitet, sosial dumping og trygdeeksport temaer som ble drøftet under møtet.

– Mitt budskap i møtene har vært at EU og Norge er tett vevd sammen gjennom EØS-avtalen. Vi har på de aller fleste områdene en felles interesse av å finne europeiske løsninger som sikrer at norsk næringsliv kan operere på samme vilkår som annet europeisk næringsliv, sier Helgesen

Helgesen møtte også MEP Pat the Cope Gallagher. Photo: European Parliament
Helgesen møtte også MEP Pat the Cope Gallagher. Photo: European Parliament (European Parliament)

Migrasjon og asyl
Helgesen møtte senere Mia Åsenius, som er kommissær Cecilia Malmstrøms kabinettsjef. De to snakket om migrasjon- og asylspørsmål, Dublin-samarbeidet, ekstremisme og anti-radikalisering. Helgesen var særlig interessert i å få høre om EUs Task Force Mediterranean, innsatsgruppen som ble satt ned i kjølvannet av Lampedusa-tragedien 3.oktober og i lys av de vedvarende utfordringene med migrasjon over Middelhavet.

Statsråden hadde videre et møte med Europakommisjonens visepresident og kommissær for digital dagsorden, Neelie Kroes. På dagsordenen for møtet sto IKT-politikk, EUs digitale agenda og Kommisjonens lovforslag om et europeisk indre marked for elektronisk kommunikasjon.

I tillegg møtte Helgesen også fiskerikommisær Maria Damanaki, samt MEP-ene Malcolm Harbour og Pat the Cope Gallagher.

Les mer:
Les om statsminister Erna Solbergs besøk i Brussel her.
Les om statsminister Erna Solbergs besøk i Aten her.
Se flere bilder fra Helgesens Brussel-besøk på vår Flickr-side.

Til toppen