Helgesen presenterer budsjettet

Priv. til red: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legg fram regjeringa sitt forslag til statsbudsjett i Trondheim og Bodø torsdag. Han legg samstundes fram regjeringa sin strategi for grøn konkurransekraft

Trondheim:

Stad: NTNU, Høgskoleringen 1. Hovedbygningen, Rådssalen.

Tid: Frå klokka 1000 til 1230, inkludert omvisning på NTNU

Bodø: 

Stad: Nord Universitet, Universitetsalléen 11

Tid: Klokka 15.30 – 1630

Pressekontakt:

Jon Berg - Kommunikasjonssjef, Klima- og miljødepartementet

tlf 90569495

Til toppen