Helgesen i Romania

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EØS og EU-minister Vidar Helgesen var onsdag i Bucuresti, der han møtte den rumenske statsministeren og utenriksministeren. – Romania er et viktig samarbeidsland for Norge, og EØS-midlene bidrar i sterk grad til å forsterke disse båndene, sier Helgesen.

Også møtene med de frivillige organisasjonene og representanter for romfolket var viktig. Besøket startet tirsdag kveld med en arbeidsmiddag der statsråden fikk møte en rekke representanter for regjeringen, det sivile samfunn og rom-organisasjoner. Onsdag møtte Helgesen blant annet stats- og utenriksministeren.

– I møtet med statsminister Victor Ponta og utenriksminister Bogdan Aurescu tok jeg opp den manglende framdriften i våre forhandlinger med EU om den neste perioden EØS-midler. Vi snakket i tillegg om EUs energiunion, klimaforpliktelsene og maritim politikk, forteller Helgesen. Statsråden møtte også minister for EU-fondene, Marius Nica.

Romania har mottatt EØS-midler siden de ble medlem av EU i 2007. Landet mottar 306 millioner euro i den inneværende perioden, og er det landet som mottar nest mest støtte, etter Polen. Målet med ordningen er å redusere sosial og økonomisk ulikhet i Europa, og å styrke forbindelsene mellom Norge og Romania.

22 ulike programmer er valgt ut fra norsk og rumensk side. De viktigste er justissektoren, miljø og klimaendringer, helse, forskning, kulturarv og utsatte sosiale grupper. Det er også satt av betydelig støtte til det sivile samfunn, med et NGO-fond på 36 millioner euro.

Samarbeidet innen justissektoren er rettet mot å bekjempe organisert kriminalitet og menneskehandel, forbedring av kriminalomsorgen, domstolsreform og tiltak mot vold i hjemmet.

Minst ti prosent av budsjettet i relevante programmer er øremerket forbedring av situasjonen for romfolket. Viktige programmer for å nå denne målsettingen er NGO-fondet og et program for utsatte barn og unge (27 mill. euro) samt fattigdomsprogrammet (20 mill. euro) som blant annet inkluderer et pilotprosjekt med Unicef og rumenske myndigheter.

 

Helgesen besøkte Saint Stelian Association som driver prosjekter rettet mot sårbare grupper, barn og unge. Foto: R. Bjåstad/UDHelgesen besøkte Saint Stelian Association som driver prosjekter rettet mot sårbare grupper, barn og unge. Foto: R. Bjåstad/UD
Helgesen besøkte Saint Stelian Association som driver prosjekter rettet mot sårbare grupper, barn og unge. Foto: R. Bjåstad, UD

Statsråden besøkte onsdag to prosjekter i Bucuresti som er finansiert av EØS-midlene. Saint Stelian Association er en frivillig organisasjon knyttet til den ortodokse kirken. De driver prosjekter rettet mot sårbare grupper, barn og unge. Et av disse sosialsentrene, der Vestlandsforskning er partner, fikk besøk av statsråden.

- I Romania er det fram til 2017 satt av over 300 millioner kroner til tiltak for fattige og romfolk. Dette inkluderer et eget fattigdomsprogram på 20 millioner euro som er helt i startfasen. Det vil derfor ta tid før vi kan vise til konkrete resultater, sier Helgesen. - Samtidig er det ingen grunn til å ha illusjoner om at disse programmene alene vil fjerne fattigdom, løse romfolks utfordringer eller bremse romfolks migrasjon. Utfordringene er et felles europeisk ansvar og ikke minst et ansvar for de enkelte landene. Våre bidrag inngår som del av et større europeisk løft, understreker EØS- og EU-minister Vidar Helgesen.

Siste post på programmet var besøk hos det rumenske selskapet Microelectronica, som sammen med norske Trilobite Microsystems driver GreenCare. Formålet er å utvikle ny, miljøvennlig teknologi for rensing av vann.

Helgesen hos Microelectronica som driver GreenCare sammen med norske Trilobite Microsystems. R. Bjåstad/UD
Helgesen hos Microelectronica som driver GreenCare sammen med norske Trilobite Microsystems. Foto: R. Bjåstad/UD

Under helseprogrammet er Norge største giver i kampen mot tuberkulose i Romania. Utfordringen er å sikre bærekraft ettersom Romania bruker kun halvparten av EU-gjennomsnittet på helsesektoren.

EØS-midlene er viktige også for styrkede relasjoner mellom Norge og Romania. Totalt ni norske institusjoner er partnere i 13 ulike programmer: Miljødirektoratet, NVE, Riksantikvaren, Kulturrådet, Forskningsrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning, Politidirektoratet, Domstols-administrasjonen og Kriminalomsorgsdirektoratet.

I tillegg forvalter Innovasjon Norge to programmer og det er over 70 norske prosjektpartnere. Flere internasjonale organisasjoner som Unicef, UNDP, Verdensbanken, EUs byrå for fundamentale rettigheter (FRA) og Europarådet er involvert i programmer under EØS-midlene.