Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøker Kina

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøker Kina 26.–30. juni. Hensikten med turen er å ta opp igjen den politiske dialogen og videreføre det faglige samarbeidet innenfor klima, naturmangfold og forurensning.

Norge har hatt et langvarig miljøsamarbeid med Kina. Det har vært et faglig samarbeid basert på prosjekter og bilateral dialog siden 1995.

 Samarbeid om klimakvoter

Norge har siden 2012 hatt et faglig samarbeid om utviklingen av et nasjonalt marked i Kina for handel med klimakvoter.  Kvotesystemet vil starte opp i løpet av 2017. Systemet vil bli verdens største kvotesystem, og det vil omfatte opp mot 10 000 selskaper. Når det kinesiske kvotesystemet er innført, dobles andelen av verdens CO2-utslipp som er omfattet av klimakvoter.

Samarbeid om miljøgifter 

Et annet sentralt samarbeidsområdet har vært miljøgifter. Siden 2006 har Norge hatt et kvikksølvsamarbeid med Kina. Landet er verdens største forbruker av – og utslipper av – kvikksølv. Samarbeidet er nært knyttet til Kinas arbeid med å iverksette forpliktelser som ligger i Minamatakonvensjonen. 

Restaurere nasjonalpark

Norge bistår også Kina i å restaurere en nasjonalpark i Szechuan etter jordskjelvet der for et par år siden. Dette arbeidet vil sette en standard for øvrige nasjonalparker i Kina. 

Direktør Jan-Gunnar Winther ved Polarinstituttet har vært norsk medlem i høynivårådet China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED) siden 2015. Rådet gjennomfører studier og gir råd til kinesiske myndigheter på høyeste nivå om miljø og utviklingsspørsmål.   

Statsrådens program er foreløpig ikke endelig fastlagt. 

 

Kontakt:

Klima- og kommunikasjonsrådgiver Jo Randen

Epost: jra@kld.dep.no

Mobil: 0047 911 69 463

Til toppen