Historisk arkiv

Helikopterruten Værøy – Bodø: Lufttransport AS får tildelt ny kontrakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i dag tildelt Lufttransport AS ny kontrakt for å drive den regionale helikopterruten på strekningen Værøy – Bodø. Kontrakten, som er tildelt etter en anbudskonkurranse, gjelder for perioden 1. august 2008 – 31. juli 2011.

Samferdselsdepartementet har i dag tildelt Lufttransport AS ny kontrakt for å drive den regionale helikopterruten på strekningen Værøy – Bodø.

Kontrakten, som er tildelt etter en anbudskonkurranse, gjelder for perioden 1. august 2008 – 31.  juli 2011, og gir Lufttransport AS enerett til drift av helikopterruten på strekningen. Lufttransport driver også denne ruten i dag. Kontrakten innebærer at dagens ruteprogram på ruten kan videreføres.

Dersom det i kontraktsperioden blir etablert en satellittbasert innflygingsprosedyre til Værøy, åpner kontrakten for at ruteprogrammet kan utvides til to daglige avganger i månedene november, desember og januar. Det er etter gjeldende kontrakt kun én daglig avgang mellom Værøy og Bodø i de mørkeste månedene av året.

I utlysningen av anbudet er det lagt til grunn at maksimalprisene skal reduseres med 20 prosent, sammenlignet med maksimalprisene som gjelder i dag.

Tildelingen av den nye kontrakten er skjedd etter en anbudskonkurranse der det kom inn ett anbud. Lufttransport AS skal etter kontrakten ha en samlet godtgjørelse på 102 millioner kroner for kontraktsperioden. Dersom satellittbasert innflygningsprosedyre blir etablert, vil godtgjørelsen utgjøre 113 millioner kroner.

Se også tidligere pressemeldinger:


Til toppen