Helikopterulykken ved Turøy: Våre tanker går til pårørende og berørte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

-Etter den tragiske ulykken går våre tanker til pårørende og berørte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Om ansvar for sikkerhet i norsk helikoptertransport
Samferdselsdepartementet har ansvar for sikkerhet og regelverk for helikoptertransport mellom Fastlands-Norge og norsk kontinentalsokkel. 

Luftfartstilsynet, som er en underliggende etat til Samferdselsdepartementet, har ansvar for utvikling og fastsetting av teknisk gjennomføringsregelverk. Tilsynet har også ansvar for sertifisering og tilsyn av aktørene.

Hvem har ansvar for å undersøke luftfartsulykker?
Det er Statens havarikommisjon for transport som har ansvaret for å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen luftfarten.

Statens havarikommisjon for transport, er en faglig uavhengig etat underlagt Samferdselsdepartementet.

Hvem har ansvar for HMS og sikkerhet i luftfarten?
Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet har ansvar for HMS for flygende personell.

Mer informasjon:
Se Luftfartstilsynet.
Se Statens havarikommisjon for transport.
Se Avinor.