Asylsøkere returnert med EØS-midler

Hellas

Med norsk støtte har 874 migranter frivillig returnert fra Hellas og til hjemlandene sine. Prosjektet er en del av et større norskfinansiert program for å bistå Hellas med den prekære asyl- og flyktningsituasjonen.

Avreise fra flyplassen i Athen for noen av asylsøkerne som har deltatt i den frivillige returordningen. Foto: IOM

Med norsk støtte har 874 migranter frivillig returnert fra Hellas og til hjemlandene sine. Prosjektet er en del av et større norskfinansiert program for å bistå Hellas med den prekære asyl- og flyktningsituasjonen.

– Vi mener det er viktig å bistå Hellas så konstruktivt som mulig med utfordringene på asyl- og migrasjonsområdet. Denne bruken av EØS-midlene har vært vellykket, sier justisminister Grete Faremo.

851 asylsøkere og 23 ofre for menneskehandel fra til sammen 36 ulike nasjonaliteter har frivillig returnert til hjemlandene sine gjennom prosjektet. Det er den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som har fått støtte fra Norge gjennom EØS-midlene til å stå for gjennomføringen og sørget for en verdig retur.

Representanter fra IOM har oppsøkt greske asylmottak og spredt informasjon om returprogrammet, i tillegg til å tilrettelegge alt det praktiske i forbindelse med hjemreisene.

Det er returnert flest asylsøkere til Pakistan, Bangladesh og Afghanistan.

Hellas har de siste årene vært den viktigste innfallsporten for flyktninger og asylsøkere til Europa. Det er stort behov for å avhjelpe situasjonen og der flere europeiske land stiller opp.

En representant fra IOM informerer om returprosjektet på et asylmottak i Korinthos. Foto: IOM


Norge har avtalt med greske myndigheter om å bruke 20,8 millioner euro av EØS-midlene til Hellas på tiltak for å bedre landets asylforvaltning. Av dette utgjør ordningen med frivillig retur 1,1 millioner euro.

Resten av støtten skal styrke kvaliteten og kapasiteten i flyktning- og asylsektoren i Hellas. Det legges spesiell vekt på situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. I øyeblikket pågår det en åpen utlysning om støtte til frivillige organisasjoner for å opprette flere mottaksplasser.

Utlendingsdirektoratet arbeider sammen med greske myndigheter om tiltakene.

– Gjennom EØS-midlene har vi bidratt til både å hjelpe personer som ønsker å dra tilbake til hjemlandet sitt, og å avlaste Hellas. Det gleder meg at prosjektet har vært såpass vellykket, sier Faremo. 

Les mer:

Til toppen