Norge bevilger 35 millioner til krisetiltak i Hellas

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har besluttet å bevilge til sammen 35 millioner kroner til ekstraordinære tiltak for å avhjelpe migrasjonssituasjonen i Hellas.

- Den humanitære situasjonen for mange flyktninger og migranter i Hellas er alvorlig og det er behov for ekstraordinære hjelpetiltak. Særlig langs grensen til Makedonia er situasjonen prekær, sier utenriksminister Børge Brende.

Av bevilgningen på 35 millioner setter Utenriksdepartementet av fem millioner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som vil bruke midlene gjennom EUs samordningsmekanisme for sivilt beredskap. I tillegg bevilges 30 millioner kroner i akutt humanitær støtte til organisasjoner som opererer inne i Hellas.

Det er foreløpig ikke besluttet hvilke organisasjoner støtten skal gå gjennom. Norge bidrar allerede med å finansiere personell til Flyktninghjelpens beredskapsstyrke Norcap, og til Røde Kors' arbeid i Hellas. Også Redningsselskapet er bevilget penger.

Gjennom EØS-midlene har Norge i flere år støttet Hellas med å styrke kapasiteten i asylforvaltningen, med totalt 24,1 millioner euro for perioden 2009-2017.