Helnorsk øl fra A til Å

Forskere fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og et utvalg av norske bryggerier er i disse dager i gang med å prøve ut norske sorter av korn, humle og urter i ølproduksjonen. Målet er å kunne brygge et helnorsk øl fra A til Å.

Økt fokus på kortreist mat og drikke og kunnskap om råvarens opprinnelse, gjør at mange bryggerier i Norge nå gjerne vil ha norske råvarer for å produsere tradisjonsrikt øl med lokal tilknytning, historie og smak. 

Det har imidlertid ikke vært mulig å oppdrive norske råvarer som malt til ølbrygging siden 1980-tallet, med unntak av i noen miljøer i Trøndelag og på Vestlandet. Også kunnskapene om malting er i ferd med å smuldre bort her i landet. Det samme gjelder for dyrking av humle og bruk av norske urter som smakstilsetting i ølet. 

Nå er dette imidlertid i ferd med å endre seg. NIBIO har siden 2013 jobbet med å fremskaffe råvarer til et helnorsk øl i prosjektet “Norsk malt, humle og urter - Smaken av norsk øl”. Målet er å samle gammel og ny kunnskap om norske råvarer til ølbrygging som grunnlag for innovasjon i norsk ølproduksjon.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. NIBIO er underlagt Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo. 

Til toppen