Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan

Fra 1. januar 2018 fastsettes ny utgave av Nasjonal helseberedskapsplan. Nasjonal helseberedskapsplan er overordnet rammeverk for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

Planen beskriver lov- og plangrunnlag, aktørenes roller, ansvar og oppgaver, særskilte ressurser, samt rutiner for varsling og situasjonsrapportering ved hendelser og kriser.

Les Nasjonal helseberedskapsplan: Å verne om liv og helse

Til toppen