Helse- og omsorgsdepartementets nordområdekonferanse 2016

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer 28.-29. november Nordområdekonferansen for 2016. Konferansen er tilknyttet departementets tilskuddsordning til helse- og sosialsamarbeidsprosjekter med Russland, der involverte aktører får muligheten til å samles.

Statsråd Bent Høie åpner årets konferanse som har fått hovedtema helse som del av Norges nordområdepolitikk. Her vil blant annet beredskap, regionalt samarbeid i Barentsregionen og situasjonen i våre grensenære områder vektlegges. Tråden plukkes også opp fra siste konferanse som ble avholdt i 2014 for å vurdere hvordan utviklingen har vært.

Konferansen er rettet mot prosjektledere og -deltakere involvert i prosjekter støttet av tilskuddsordningen for helse- og sosialsamarbeidsprosjekter med Russland, i tillegg til norske eksperter og andre som er engasjert med helsesamarbeid under Den nordlige dimensjon og Barentssamarbeidet.

Les invitasjonen til Helse- og omsorgsdepartementets nordområdekonferanse 2016

Les programmet for nordområdekonferansen 2016

Til toppen