Priv til red:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Helse Sør-Øst

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag 3. desember besøker statsråden Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF på Hamar og Innlandet Sykehus, Hamar.

Program:

Akershus universitetssykehus. Adresse: Sykehusveien 25
10.20 – 10.35: Besøk i avdeling akuttpsykiatri. Sykehuset har fagpersonell i front i mottaket, ikke bare på somatikk, men også på avdeling akuttpsykiatri. Dette fører til at flere får rett behandling på rett nivå.
10.40 – 11.00: Besøk ved medisinsk overvåking. Satsing på den alvorlig syke pasienten - nytt tilbud i 2013 ved Ahus. Statsråden får orientering om hvordan det forsterkede tilbudet gir redusert sykelighet og mer effektiv drift gjennom tidlig intervensjon. Influensasesongen bringer med seg flere pasienter i denne kategorien. Statsråden møter ansatte og pasienter.
11.00 – 11.10: Tid til presse.
11.10 – 11.40: Møte med tillitsvalgte. Møtet er lukket for pressen, men det blir anledning til korte spørsmål i etterkant av møtet.

Helse Sør-Øst RHF . Adresse: Parkgata 36, Hamar
13.15 – 14.05: Allmøte med ledelse og ansatte, tema sykehuspolitikken framover. Statsråden holder innlegg.
14.05 – 14.15: Tid til presse.

Sykehuset Innlandet, Hamar. Adresse: Skolegata 32, Hamar
14.20 – 15.15: Kvalitetsutvikling ved Sykehuset Innlandet. Statsråden får først en kort orientering om endringene sykehuset har gjort innen psykisk helse, samt om kvalitetsutvikling generelt. Deretter besøker vi kirurgisk avdeling. To eksempler på ny og moderne pasientbehandling – kortere liggetid, økteffektivitet og kvalitet:

  • Karintervensjon (behandling av sykdommer i blodårer). Moderne behandling gir kort liggetid, er mindre belastende, kan gis til flere eldre og unngår amputasjon av bein.
  • Fornøyd første gang - Brystprotese i samme operasjon som man fjerner brystkreften.
  • Statsråden møter ansatte og pasienter på omvisningen.

15.15 – 15.25: Tid til presse.

15.30 – 15.55: Møte med tillitsvalgte. Møtet er lukket for pressen, men det blir anledning til korte spørsmål i etterkant av møtet.

Pressa er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for kommentarer.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter