Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Bergen 4. mai

Statsråd Bent Høie besøker blant annet Haukeland sykehus, OCD-teamet på Kronstad DPS og deltar i en undervisningstime om psykisk helse sammen med en 2. klasse på Kjøkkelvik skole.

Kl. 08.15-09.45 Besøke Helse Bergen HF, Haukeland 
Adresse: Hudbygget ved Haukeland universitetssykehus

08.15-08.55 Møte med ledergruppen på sykehuset.
Møtet er lukket for pressen.

08.55-09.25 Møte med foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte og verneombud.
Møtet er lukket for pressen.

09.25-09.45 Statsråden besøker hudavdelingen på Haukeland i forkant av den nasjonale hudsjekkdagen 6. mai. Norge er blant landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft. Nå går hudleger sammen for å gjøre noe med den dystre plasseringen. 6. mai vil hudleger mange steder i landet sjekke føflekker uten rekvisisjon fra lege.

Kl 10.00-10.15 Åpne nordisk konferanse om forskning og innovasjon 
Adresse: Scandic Ørnen hotel, Lars Hillesgate 18

Statsråden åpner nordisk konferansen om forskning og innovasjon i helsesektoren i regi av Nordic Health Research and Innovation Networks (NRI). NIR er en uavhengig, non-profit organisjon som jobber for å fremme helseforskning og innovasjon i Norden.

Kl 10.30-11.30 Besøke OCD-teamet på Kronstad,
Adresse: Kronstad DPS, Fjøsangerveien 36

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) er en lidelse med tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. For bare noen år siden fantes det neste ikke behandlingstilbud til denne pasientgruppen i Norge. Nå jobbes det med å etablere OCD-tema om lag 30 steder i landet, og OCD- teamet i Bergen har vært helt sentralt i etablering av et nasjonalt behandlingstilbud til disse pasientene. Høie møter ansatte i OCD-teamet og pasienter som har fått behandling og som nå er blitt friske. 

Kl 11.45-12.45 Psykisk helse i skolen. Statsråden besøker Kjøkkelvik skole
Adresse: Kjøkkelvikveien 27

Statsråden deltar i en undervisningstime om psykisk helse sammen med barn i en 2. klasse på Kjøkkelvik skolen. Regjeringen reversterte den forrige regjeringens forslag om å avvikle tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Tidlig forebygging av psykiske helseproblemer er den beste og viktigste investeringen vi som samfunn kan gjøre for barn. Kjøkkelvik skole bruker programmet Zippys Venner som er laget for 1.-4. klasse på barnetrinnet. Programmet skal lære barna å finne løsninger når noe er vanskelig, til å identifisere og snakke om følelser og til å støtte andre som har det vanskelig.

Kl 13.15-14.15 Besøke MO-senteret på Nesttun
Adresse: Wollert Konows plass 4

Statsråden besøker ansatte og brukere ved MO-senteret på Nesttun. Senteret er et mottaks- og oppfølgingssenter for rusavhengige. Her får rusavhengige muligheter for råd og veiledning, aktiviteter, mat, rent brukerutstyr og sosialt samvær.

14.35-15.30 Senter for krisepsykologi
Adresse:
Fortunen 7

Høie møter ansatte ved Senter for krisepsykologi som forteller om senterets arbeid og forskning, med særlig vekt på det internasjonale arbeidet.

15.45-16.40 Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen
Adresse:
 Kalfarveien 31

Høie får høre om senterets viktigste forskningsprosjekter og hvordan disse kan bidra til å styrke omsorgstjenesten.

Pressen er velkommen til å delta under statsrådens besøk og statsråden er tilgjengelig for kommentarer.

Til toppen