Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker kommunene Frogn og Sørum i Akershus onsdag 6. september

Onsdag 6. juni skal helse- og omsorgsminister Bent Høie åpne Ullerud helsebygg i Frogn kommune, og Blaker bo- og omsorgssenter i Sørum kommune.

Program:

Kl. 11.30-12.30: Åpning av Ullerud helsebygg,
adresse: Ullerudveien 28, 1441 Drøbak

Ullerud helsebygg har tilbud om korttidsplasser, avlastningsplasser, langtidsplasser for somatikk og skjermede bogrupper for personer med demens. Det er Drøbaks største arbeidsplass og har 550 rom (inkludert 108 sykehjemsplasser), dagsenter, lærings- og mestringssenter, opptreningsarealer, spa/velvære lokaler og kafe.

Kl. 13.30-15.00: Åpning av Blaker bo- og omsorgssenter,
adresse: Skåningsrudvegen 23, 1925 Blaker

Blaker bo- og omsorgssenter er bygd i tilknytning til Fjuk bofellesskap, og består av en somatisk enhet med 32 plasser, og en demensenhet med 27 plasser. Det er investert i velferdsteknologi, for eksempel elektronisk legemiddelkabinett og varslingsteknologi. Dette vil understøtte og forsterke beboernes trygghet. Bruk av velferdsteknologi vil gi økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Virksomheten har et stort aktivitetsrom som gir flotte muligheter for ulike aktivitetstilbud til beboerne.

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for kommentarer.

Til toppen