Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Kongsberg sykehus torsdag 25. februar

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Statsråden vil besøke Kongsberg sykehus og bedrifter i Kongsberg.

Program:

Kl. 11.15 – 12.45   Kongsberg sykehus.
Adresse: Drammensveien 4, Kongsberg

Kl. 11.15-11.45: Møte med leiing og tillitsvalde. Møtet er lukka for pressa.

Kl. 11.45-12.45: Helse- og omsorgsministeren besøker ortopedisk avdeling, og får ei orientering om korleis sjukehuset har arbeidd med pasientflyt. Statsråden får møte tilsette og pasientar. Han besøker også medisinsk avdeling, og får høyre om korleis avdelinga har bygd opp kompetansen på geriatri og slagbehandling, og korleis sjukehuset og kommunane samarbeider om oppbygginga og utviklinga av kompetansen på området.

Pressa er velkomen til å delta og statsråden er tilgjengeleg for kommentarar.

Statsråden skal også besøke bedrifter i Kongsberg denne dagen. Kontaktperson for denne delen av besøket er politisk rådgjevar Fredrik Wang Gierløff, 920 29 677.