Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sandefjord 7. juni

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Bent Høie besøker Nygård bo- og behandlingssenter og Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Helse- og omsorgsministeren skal også spille fotballkamp mot gatelaget.

Program:

12.30-13.25: Nygård bo- og behandlingssenter,
adresse: Kvartsveien 6, 3214 Sandefjord.

Nygård bo- og behandlingssenter fikk i 2015 regjeringens æresdiplom for god mat, og juryen fremhevet at sykehjemmet presenterer mat på en ytterst delikat måte. Statsråden får informasjon om hvordan sykehjemmet legger til rette for gode måltider, og får mulighet til å smake på maten. I tillegg får han høre mer om hvordan senteret arbeider med legemiddelgjennomgang. En person som bor på sykehjem bruker i snitt 7 legemidler, og 1 av 3 bruker minst ett legemiddel de ikke burde bruke. Regjeringen har derfor nylig sendt på høring forslag om å forskriftsfeste krav til legemiddelgjennomgang i sykehjem.

13.30-14.25: Lærings- og mestringssenteret,
adresse: Storgata 25 Hvidtgården, Storgata 25

Sandefjord kommune etablerte i 2004 det første kommunale lærings- og mestringssenteret i landet. Senteret tilbyr opplæring og aktiviteter til pasienter og pårørende med langvarige sykdommer og/eller funksjonsnedsettelser. Et viktig mål er å gi inspirasjon, økt kunnskap og støtte til å håndtere livet slik det er nå. Statsråden får en omvisning på senteret, og mulighet til å hilse på brukere og ansatte.   

14.30 – 15.45: Gatefotball,
adresse: Bugården, Stadionveien 15.

Statsråden skal spille kamp mot gatelagene i Fotballstiftelsens turnering. Gatefotball er et lavterskeltilbud for rusavhengige. Gatefotball gir faste holdepunkter, er helsefremmende og fungerer som en arena for sosial utvikling og integrering. Målet er å skape en bedre hverdag for spillerne. Det er nå etablert 12 gatelag rundt i landet.  

Pressen er velkommen til å delta og statsråden er tilgjengelig for kommentarer.