Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sør-Odal og Sykehuset Innlandet Kongsvinger mandag 17. august

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sør-Odal alders- og sykehjem og Sykehuset Innlandet Kongsvinger sykehus mandag 17. august.

Program:

Kl. 12.00-13.00: Sør-Odal alders- og sykehjem,
adresse: Sykehusvegen 27, Skarnes

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sør-Odal alders- og sykehjem. Statsråden får omvisning på alders- og sykehjemmet der han også skal innom dagsentertilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne og dagsenteret for rus og psykiatri som er samlokalisert med alders- og sykehjemmet. Høie møter beboere, ansatte og frivillige på alders- og sykehjemmet og får høre om hvordan de jobber med å samlokalisere og koordinere helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Regjeringen la i mai frem stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste der bedre koordinering av tjenester og flere flerfaglige team er viktige målsetninger.

Kl. 13.20-15.00: Sykehuset Innlandet Kongsvinger,
adresse: Parkveien 35

13.20-13.50 Møte med ledelsen (Møtet er lukket for pressen)

13.50-14.20 Møte medtillitsvalgte (Møtet er lukket for pressen)

14.20-15.00 Besøk ved intensivavdeling. Statsråden får orientering om Sykehuset Innlandet Kongsvinger sitt samarbeid med Akershus universitetssykehus. Høie møter pasient og ansatte ved avdelingen. 

Til toppen