Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sykehuset Østfold fredag 12. juni

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Statsråd Bent Høie besøker Sykehuset Østfold Kalnes for å høre hvordan sykehuset og kommunene rundt har samarbeidet så langt i koronapandemien.

Regjeringen og KS har inngått en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehus og kommune til å samarbeide bedre om pasientene. De mest sårbare pasientene skal prioriteres. Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene har organisert seg etter prinsippene i helsefellesskapene. Nå ønsker statsråden å høre hvordan samarbeidet har fungert i koronakrisen så langt, og om veien videre.

Program:

Kl. 11.00-12.00: Høie besøker Sykehuset Østfold Kalnes. Tema: Helsefellesskap

  • Arbeidet med Helsefellesskap i krisen. Helse- og omsorgsministeren møter representanter fra sykehuset og samarbeidende kommuner i Pandemirådet
  • Videokonferanse med pasient

Adresse: Kalnesveien 300, 1714 Grålum

Pressen er velkommen, men på grunn av smittevernhensyn må presse som ønsker å delta melde fra i forveien.

Statsråden er tilgjengelig for intervju.