Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Tromsø tirsdag 13. januar

Statsråd Bent Høie åpner Friluftslivetsår 2015 og besøke Nord-Norge Kurbad. Han møter også ordførerne og rådmennene i Troms fylke for å snakke om regjeringens arbeid med pasientens helsetjeneste og de kommende stortingsmeldingene. Dagen avsluttes på Universitetssykehuset i Nord-Norge hvor statsråden lanserer HelseAtlas og har allmøte med de ansatte.

08.30-09.45 Møte med ordførerne og rådmennene i Troms fylke
Adresse: Clarion Edge hotell, Kaigata 6

Statsråden møter ordførerne og rådmennene i Troms fylke. Tema er regjeringens arbeid med pasientens helsetjeneste: nasjonal helse- og sykehusplan og de kommende stortingsmeldingene om primærhelsetjeneste og folkehelse.

10.00-11.00 Statsråden besøker rehabiliteringssenteret Nord-Norge kurbad.
Adresse: Conrad Holmboes veg 95

Statsråden får en omvisning og treffer ansatte og brukere.

12.00-13.00 Statsråden åpner Friluftslivets år 2015 i regi av Troms turlag, Forum for natur og friluftsliv og Midt-Troms friluftsråd
Adresse: Kirkeparken, Tromsø Domkirke

Statsråden skal åpne Friluftslivets år 2015 og har blitt utfordret til en ispiggestafett.  

13.15-14.30 Lansering av HelseAtlas
Adresse: Linken, forskningsparken møtesenter, Sykehusvegen

Atlastjenesten belyser og analysere variasjon i befolkningens forbruk av helsetjenester. Tjenesten skal bidra til kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet. Gjennom systematisk kunnskap kan myndigheter, fagfolk og ledere i helsetjenesten og befolkningen få kunnskap om hva som er rett behandling. 

15.15-16.00 Allmøte Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Adresse: Linken, forskningsparken møtesenter, Sykehusvegen, Auditoriet

Pressen er velkommen til å delta, og statsråden er tilgjengelig for kommentarer.

Til toppen