Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Vestfold og Buskerud 30. oktober

Målet med regjeringens eldrereform "Leve hele livet" er at eldre skal få hjelp til å mestre livet. I Vestfold og Buskerud er det mange eksempler på gode tjenester til eldre. Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker 30.oktober noen av kommunene som er eksempler til etterfølgelse for andre. Han skal til Holmestrand sykehjem, Braarudtoppen og Åsentunet omsorgsboliger i Horten og Fosshagen sykehjem i Lier. I tillegg skal han besøke Informasjonstjenesten Velg behandlingssted i Tønsberg.

Kl. 10.00 – 11.00: Holmestand sykehjem,
Roveveien 43

Sykepleierne på sykehjemmet er trent seg opp i å sette intravenøs behandling. Det har gitt svært gode resultater og redusert sykehusinnleggelsene fra hele 64 til 19 prosent. Dette sparer eldre for den ekstra påkjenningen med å legges inn på sykehus, og gir dem mer trygghet og stabilitet i hverdagen. Bent Høie får en omvisning på sykehjemmet og skal hilse på ansatte og beboere.

Kl. 11.30 – 12.00: Informasjonstjenesten Velg behandlingssted,
Storgt. 35/37, Tønsberg

Med fritt behandlingsvalg kan pasienter velge behandling hos alle offentlige og mange private leverandører. Dette gir økt valgfrihet og kan bidra til kortere ventetider. Informasjonstjenesten veileder pasienter om ulike behandlingssteder og ventetider. Bent Høie skal besøke informasjonstjenesten og hilse på pasientrådgiverne.

Kl. 12.30-13.30: Braarudtoppen og Åsentunet omsorgsboliger,
Harald Pedersens gate 9, 3182 Horten

Braarudtoppen og Åsentunet omsorgsboliger er først i Norge med et prosjekt der studenter og eldre skal bo under samme tak. Ideen er at studenter får bo rimelig på sykehjemmet, mot at de hjelper til noen timer i uka. Bent Høie skal få en orientering om dette og en omvisning i omsorgsboligene. Han skal treffe ansatte, beboere og studenter og høre deres tanker om denne boformen.

Kl. 14.30-15.15: Fosshagen sykehjem,
Fossveien 29, 3403 Lier

Aktivitet og felleskap er et hovedtema i eldrereformen "Leve hele livet". Fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse og livskvalitet. På Fosshagen har de en rekke aktivitetstilbud for eldre i kommunen. Statsråden får høre mer om dette, og skal delta i sirkeltrening for seniorer.

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for kommentarer. 

Til toppen