Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på møte i FNs høynivåkommisjon om helsearbeidere og økonomisk vekst

Sted: Lyon, Frankrike