Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok på Verdens helseforsamling

Statsråd Bent Høie har denne uken deltatt på Verdens helseorganisasjons årlige helseforsamling i Genève. Kampen mot antibiotikaresistens, forebyggingen av fremtidige helsekriser og universell helsedekning i medlemslandene var viktige tema for helseministeren. Medlemslandene i Verdens helseorganisasjon valgte Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus fra Etiopia til ny generaldirektør.

-  Jeg gratulerer Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesu og Verdens helseorganisasjon med valget. Nå takker vi generaldirektør Margaret Chan som gjennom ti år har vist engasjement og gjort en viktig jobb. Hun har initiert grunnleggende endringer i organisasjonens arbeid med kriser, og vært en sterk forkjemper for universell helsedekning. Dette er en viktig jobb også for den nye generaldirektøren, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Antibiotikaresistens sto høyt på statsrådens agenda. En rapport til Helseforsamlingen viser at det arbeides systematisk for å følge opp vedtakene om antibiotikaresistens fra UNGA 2016. Blant annet har mange land utarbeidet, eller er i ferd med å utarbeide, nasjonale handlingsplaner mot antibiotikaresistens. Stadig flere land slutter seg til FNs overvåkingssystem, det lages oversikter over kritiske antibiotika, og nye anbefalinger for infeksjonskontroll og forebygging. Det er også etablert en gruppe som skal koordinere FNs arbeid mot antibiotikaresistens og legge grunnlaget for arbeidet fremover.

 -  At antibiotikaresistens var tema både under G20-møtet i Berlin, og under Verdens helseforsamling viser at verdenssamfunnet nå samles i kampen mot antibiotikaresistens. Jeg er glad for at vi nærmer oss en enighet om felles forpliktelser for kontroll av bruk, bedre overvåking og finansiering av nye antibiotika. Norge skal fortsatt være en pådriver i dette arbeidet. Neste milepel er 27. juni. Da samler regjeringen norske og internasjonale eksperter og politikere i Ålesund til møte om antibiotikaresistens, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie understreket i sitt hovedinnlegg at verdenssamfunnet må ruste seg for å møte fremtidige helsekriser.

-  Verdens helseorganisasjon og medlemslandene må fortsette arbeidet for universell helsedekning og sterke helsesystemer. Det er helt avgjørende for vår evne til å møte fremtidige helsekriser. Medlemslandene må også ta ansvar og sørge for full finansiering av helseberedskapsprogrammet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte USAs helseminister Tom Price.

-  Jeg benyttet anledningen til å understreke betydningen av at vi fortsatt bygger opp om Verdens helseorganisasjons rolle for å trygge den globale helsen, og at dette også er viktig for sikkerheten i våre egne land, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

CEPI  var et viktig tema for Norge på Verdens helseforsamling. CEPI er en ny global koalisjon av offentlige, private og humanitære organisasjoner som skal forebygge epidemier og pandemier. Norge var en av initiativtakerne. Koalisjonen skal legge til rette for, koordinere og finansiere utvikling av vaksiner mot sykdom det ikke er marked for industrien å utvikle. CEPI har kontor i Folkehelseinstituttets lokaler i Oslo.

-  Gjennom å utvikle og finansiere nye vaksiner gir vi verden, og oss alle, bedre beredskap mot fremtidige epidemier. Jeg er glad for at WHO har tatt en et tydelig globalt lederskap i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Les statsrådens innlegg

Til toppen