Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder innlegg på forbedringssamling for pasientsikkerhet

Sted: Gardermoen